Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Liečba covid-19 s CIO2


Odvážná doktorka z Latinské Ameriky podává svědectví o účinnosti a bezpečnosti oxidu chloričitého (CDS) na infekci Covid-19.
 • účinnost ClO2 na Covid-19
Popisuje, že velký problém u Covid-19 dělají vznikající sraženiny krve u této diagnózy. Dr. Denegri zkoušela různé terapie a aplikace s ClO2 ji vychází v praxi nejlépe, zvláště, když potřebuje pomoci lidem z odlehlých oblastí, kde nejsou dostupné okysličovací přístroje. Zkoušela i ozón a ten funguje podobně, jak oxid chloričitý, jen generátor ozónu není všude dostupný. Navíc ClO2 má i jiné výhody.
 • toxicita a bezpečnost ClO2 vůči lidskému organismu
O toxicitě ClO2 říká, že hranice toxicity, dle vědeckých výzkumů, pro lidský organismus začíná na 292 mg ClO2 na litr vody, což je 292 ppm. Lékaři v Latinské Americe však používají v praxi koncentraci ClO2 max. kolem 50 ppm, což je max. 20% hodnota na niž začíná toxicita oxidu chloričitého, takže dostatečně bezpečná koncentrace pro pacienty. Pokud někdo tvrdí, že je ClO2 toxické a nebezpečné, pak lže a dezinformuje veřejnost, neboť dokument o toxicitě ClO2 je veřejně i mezinárodně dostupný.
 • ClO2 vyřešil i nejtěžší případy Covidu-19
Kolem 4 minuty videa je příklad lékaře, který pracuje i s těmi nejpostiženějšími a nejvážnějšími případy Covidu-19. Za 3 měsíce ošetřil s ClO2 50 velmi vážných případů. Měl i případ paní Marty Isabel Martínez - 57 let, co byla obezní, s vysokým krevním tlakem a byla na kyslíkovém přístroji, na jednotce intenzivní péče, avšak moc ji to nepomáhalo při infekci Covidu. Po intravenózním nasazení ClO2 (CD) se okamžitě hodnoty vyšetření pacienta, především lymfocytů a dalších parametrů, začly zlepšovat a paní se zlepšovala i pocitově. Saturace kyslíkem v tkáních a buňkách se také velmi rychle zlepšila z 85% na 94%.
 • ClO2 pozitivně funguje na regeneraci plic
Uvádí tam příklad doktora Agüero Porras s infekcí Covidu, který byl také na jednotce intenzivní péče a pak začal užíval Ivermectin, avšak zlepšení při této péči a po tomto léku bylo jen minimální. Stále přetrvávalo špatné dýchání a nedostatek kyslíku, nedostatek vzduchu v plicích. Nemohl spát s cítil silné bolesti v žaludku, nevolnosti. Říká, že ty zlé stavy byly nepopsatelné. Po nasazení ClO2 měl už za 3 dny výrazně pozitivní výsledky a je to dokumentováno i snímky plic (tomografie). Za 15 dnů terapií s ClO2 je vidět na snímcích obrovské zlepšení, stejně tak bylo pocitové zlepšení u pacienta.
 • bezpečné fungování ClO2 na bázi oxidace
Dále doktorka Rita Denegri uvádí oxidační potenciál ClO2, který je 0,95 Voltů a je to nejnižší oxidační potenciál ze všech známých oxidačních (dezinfekčních) činidel, který je bezpečný pro zdravé lidské buňky a tkáně a dokáže z patogenů vytrhnout až 5 elektronů, čímž patogen roztrhá a zabije, což činí z ClO2 jeden z nejúčinnějších a nejbezpečnějších prostředků proti jednobuněčným patogenům. Takovýto prostředek je zcela bezpečný pro člověka a navíc člověku, krvi a tkáním dodává tolik potřebný kyslík. Saturace kyslíkem se zlepšuje u pacientů po podání ClO2 již v řádu minut, díky čemuž se také zlepšuje tekutost a kvalita krve a nevznikají krevní sraženiny. ClO2 má pozitivní vliv na elektrický náboj krvinek a krvinky se vzájemně odpuzují, čímž se zabraňuje nebezpečným sraženinám krve.
 • užívání ClO2 v kombinaci s léky
Dále Rita Denegri hovoří, že pokud musíme brát nějaké léky, je třeba je od užívání CDS časově oddělit. Optimální je začít užívat ClO2 asi hodinu po lécích (u některých léků je vhodnější pauza i 2 h). Po CDS můžeme léky užívat již za 30 až 40 minut.
 • kontraindiakce ClO2 a kdy nelze užívat
Kontraindiakce na ClO2 se ukázala u heparinu a warfarinu a zde se nedoporučuje CDS používat, ani u žen krátce po porodu či velmi brzo po operaci. Také není vhodné používat ClO2 u aktivního, silného krvácení.
 • vyhodnocení aplikací s ClO2 a prevence na Covid
Doktorka objasňuje, že ClO2 nepovažuje za kouzelné, magické řešení problémů, avšak zároveň říká, že je to zatím nejefektivnější řešení jaké v souvislosti s Covid-19 známe. Navíc, když pacient, který byl vyléčen pomocí chlordioxidu dá zprávu své rodině, aby preventivně CDS užívala, tak v těchto rodinách se nevyskytují žádné nové případy Covid-19.
(video je po španielsky. Kto chce si môže pustiť automatické titulky a prekladať si ich v prekladači)
Dr. Rita Denegri pracuje již skoro 20 let jako lékař a záchranář v rámci záchranného sboru ministerstva vnitra Peru a za svou odvahu při záchraných akcích byla vyznamenána prezidentem své země.
 

Skúsenosti aj na slovensku a v čechách


Na slovensku aj v čechách je veľká skupina ľudí, ktorí CIO2 žívajú. Táto zlúčenina tu je známa ako CDS2.

 

 Na Facebooku nájdete týchto užívateľov a množstvo rád kde sa dá kúpiť a ako sa pripravuje.
 https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/

 

DOPIS PROFESORA MEDICÍNY KOLEGŮM LÉKAŘŮM A VĚDCŮM NA PODPORU VÝZKUMU OXIDU CHLORIČITÉHO - CDS VŮČI LIDSKÉMU ZDRAVÍ A NA OCHRANU PŘED INFEKCÍ COVID-19.

Dopis od Luise Prieta Valienteho, PhD, profesora statistické analýzy a metodiky výzkumu v medicíně, o potřebě používat medicínu založenou na důkazech tváří v tvář Covid19, dívat se s kritickým duchem, ale i otevřenou myslí na všechny možné novinky, které mohou poskytnout pomoc, ochoten ji použít u dobře informovaného pacienta jako „neprokázanou intervenci (INC) ,podle Helsinských dohod, čl. 37, a udělat rychlé pilotní studie, následované dalšími většími studiemi, pokud první přinesou povzbudivé výsledky.
- Helsinki Accords, Article 37-
(Helsinská deklarace lékařů - článek 37)
PROHLÁŠENÍ WMA Z HELSINEK
ETICKÉ ZÁSADY PRO LÉKAŘSKÝ VÝZKUM ČLOVĚKA
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsink «Pokud neexistuje prokázaná léčba v péči o pacienta a možné zásahy byly neúčinné, Lékař může s informovaným souhlasem pacienta použít neprokázané intervence (INC), pokud to podle jeho názoru naznačuje určitou naději na záchranu života, obnovení zdraví nebo zmírnění utrpení pacienta. Tyto zásahy by měly být dále zkoumány, aby se posoudila jejich bezpečnost a účinnost… »
Vážený pane kolego, (odstavce očíslovám, abych usnadnil návrhy, které každý z vás může předložit).
 1. Tváří v tvář této zničující pandemii, s jejími strašnými stopami úmrtí , vážnými následky a ekonomickým kolapsem, proti kterým jsme bezmocní, pokud chce pacient s nejistou nebo špatnou prognózou vyzkoušet terapeutickou možnost, jejíž náznaky užitečnosti existují, i když stále neexistují vědecké důkazy, lékař by neměl tuto možnost popírat, když tvrdí, že jeho účinnost není ještě plně prokázána.
 2. A to nemůže vyžadovat předchozí provedení Double-Blind, Randomized Controlled Clinical Trial, CCT, jehož provedení bude trvat měsíce. Nejzákladnější logika a nejzákladnější etika ztělesněná ve výše uvedeném článku 37 Helsinských dohod nám říká, že musíme naléhavě shromáždit informace o tomto zdroji a používat je moudře jako INC , v případě potřeby s otevřenou myslí a pokorou, radou a nebo spoluprácí těch, kteří produkt znají nejlépe.
 3. Připomeňme si, že mnoho nových léčebných postupů vstoupilo do medicíny jako INC, vynucených impotencí a naléhavostí před smrtí pacientů, ne po pečlivých předchozích studiích. Paradigmatickým příkladem je penicilin. Fleming viděl jeho baktericidní účinek v roce 1928, ale vzhledem k obtížím při kultivaci peninicillia opustil tuto linii výzkumu ... Jeho užitečnost pro člověka potvrdila Anne SM v roce 1942 ve Spojených státech."... Měl jsem zemřít po měsíci velmi vysokých horeček a klamů způsobených infekcí." Drogy a transfúze sulfa byly zbytečné a stále se zhoršovala ... její lékaři, zoufalí, podali malé množství toho, co bylo stále nejasným a experimentálním lékem, na kterém bylo provedeno několik studií, se smíšenými výsledky a převážně odrazující. Za několik hodin jí teplota poklesla, přestala být bláznivá a začala přijímat potravu ... Anne zemřela v devadesáti letech v roce 1999. Tento úspěch byl rozhodující pro záchranu nevyčíslitelného počtu životů ve druhé světové válce penicilinem… “. The New York Times, 6. 9. 1999, v den, kdy Anne zemřela
 4. Vidíme, že penicilin NENÍ použit po systematických předchozích studiích, ale vynucen možností záchrany života. A to se muselo udělat. To je to, co pacienti požadují a které diktuje zdravý rozum a nejzákladnější etiku. Historie medicíny registruje stovky příběhů, jako jsou tyto, kdy kritériem „ soucitný odvolání“ převažuje nad kritériu „ dokonale kontrastuje odvolání .
 5. Mnoho lékařů považuje za jisté, že oxid chloričitý, CDS, je neúčinný a dokonce škodlivý, protože to tvrdí ve prohlášeních Španělské agentury pro léčivé přípravky, která cituje FDA a WHO. Žádná z těchto gentur však neodůvodňuje svá odsouzení CDS vlastními studiemi nebo odkazy.
 6. V zásadě je rozumné přijmout to, co říkají tyto oficiální orgány, které mají jednat s maximální vážností a vydávat prohlášení po provedení vyčerpávajících bibliografických rešerší. A v mnoha případech tomu tak určitě je. Ale ne vždy. Bez ohledu na kritické hlasy, které obviňují instituce, že někdy hájí zájmy nadnárodních farmaceutických společností, víme, že všechny úrovně, stejně jako všichni lidé, mohou dělat chyby. V tomto případě se zdá být zřejmé, že došlo k chybě při zachycení počátečních informací, které kontaminovaly obsah těchto sdělení. Zdá se, že nejsou známy žádné vedlejší účinky.
 7. Naopak mnoho bibliografických odkazů podporuje bezpečnost CDS. Zvláště zajímavá je zpráva, kterou doktorka Teresa Forcades, doktorka a odbornice na interní medicínu ze State University v New Yorku, nabídla na webináři Katolické univerzity v Murcii dne 22. července 2020.
 8. Ukazuje, že toto bibliografické vyhledávání je velmi pracné, protože tento produkt v lékařské literatuře přijímá až 6 různých názvů a zkratek: MMS (Mineral Master solution), CDS (Chlorideioxid solution), ASC (Acidified Sodium Chlorite), NP001 (Chlorite sodík pro intravenózní podání) a WF-10 nebo TCDO (tetrachlorokaoxid). Ale sledováním stopy stejného produktu (ClO2) pod různými označeními se zjistilo, že po navrhovaném dávkování po perorálním nebo intravenózním podání nemá nežádoucí vedlejší účinky .
 9. AEMPS zveřejnil dne 14/14/2010 zdravotní výstrahu proti oxidu chloričitému, ale <Evropská agentura pro léčivé přípravky schválila tuto látku v roce 2013 jako léčivý přípravek pro vzácná onemocnění (EMA / COMP / 317798/2013, 09/09/2013) a bez AEMPS však tento poplach neodstranil ani veřejně nevyjasnil, že jelikož je CDS Evropskou agenturou považován za lék, nelze jej považovat za nebezpečnou látku. Ve skutečnosti etické výbory různých nemocnic, jako je Massachusetts General Hospital, na univerzitě v Kolumbii, na Mayo Clinic ... , přijal její použití v několika klinických studiích. U některých z nich vykázala účinnost proti postradiační hemoragické cystitidě a vředům diabetické nohy. Je nutné, aby moji kolegové tyto údaje znali.
  << https://www.youtube.com/watch?v=O-6FeU0hxCg&feature=youtu.be >> (od minuty 1:40 do 29:00)
 10. WHO se ve skutečnosti mýlila při hodnocení COVID-19, což je chyba, která znamenala významnou ztrátu pro všechny země, které se řídí jejím diktátem. Není co vytknout, protože jsme čelili infekci neznámého původu a kurzu. Ale právě z tohoto důvodu jsme my lékaři povinni s osobní nezávislostí zvážit jakoukoli léčbu, která představuje možnost vyléčení nebo zlepšení.
 11. Pokud jde o možnou účinnost CDS při prevenci a léčbě bakteriálních nebo virových infekčních procesů, musím říci, že 35 španělských lékařů přímo uvádí pozitivní účinky na sebe a své rodiny. Jsou to kolegové, o nichž nemám důvod pochybovat o pravdivosti jejich účtů.
 12. Pokud jde o možnou účinnost CDS při prevenci a léčbě covid19, na internetu existují stovky svědectví amerických lékařů hispánského původu, kteří tvrdí, že dosáhli velmi pozitivních výsledků u tisíců pacientů .
 13. Kontaktoval jsem 16 z nich telefonicky nebo e-mailem a potvrdili informace na internetu. Nezdá se rozumné ignorovat tato svědectví za předpokladu, že jsou všechna způsobena placebovým efektem, touhou po důležitosti, nutkavou tendencí k fantazii nebo touhou nevybíravého ublížení ostatním. Vylučuji možnost ekonomického prospěchu jako motivaci k jeho propagaci, protože produkt je velmi levný a není patentovatelný a je zatím neziskový.
 14. Rovněž považuji za vhodné vzít v úvahu slova Bertrama Wicka Enzlera , biskupa v Santo Domingo de los Tsáchilas v Ekvádoru, který říká, že on a dalších 10 biskupů podporují a povzbuzují místní lékaře, aby pokračovali v používání CDS u tisíců ekonomicky znevýhodněných pacientů covid19. , protože věří, že pomáhá předcházet a léčit infekci. Žádný z nich není lékař ani o sobě netvrdí, ale vydává svědectví o tom, co vidí očima. Napsali dopis prezidentovi země s žádostí o odvolání několika úředníků ministerstva zdravotnictví z důvodu bránění lékařům používat CDS. https://www.youtube.com/watch?v=J0zWnNTbwPw .
 15. Zvláštní zmínku je třeba věnovat práci skupiny lékařů v Guayaquilu v Ekvádoru, kteří podáli orální CDS 104 pacientům s velmi špatnou prognózou Covid za informovaného souhlasu svých pacientů. Zaznamenali vývoj v každém dohodnutém parametru řádným způsobem a nechali notářsky ověřené prohlášení, v němž hlásili výrazné zlepšení za 5 dní v 90% případů a žádné vedlejší účinky. To je obrovská výhoda oproti pacientům neléčeným CDS. Mluvil jsem s notářskou kanceláří č. 9 (Dr. Norma Thompson. Calle Córdova 812, 4 °), abych potvrdil autorství.
 16. Nejsou vyškoleni v metodologii výzkumu a komunikují to, jak nejlépe umí. V dokumentu Guayaquil jsou patrné dvě věci: a) že jejich studie nesplňuje požadavky, které požadujeme, aby byly výsledky přijaty jako vědecké důkazy ve prospěch CDS, a b) že tyto údaje, i když mají jakékoli nedostatky, si zaslouží pozornost. Je třeba je naléhavě a zodpovědně opakovat v systematičtější vědecké studii. Proč moji španělští kolegové komentují s velkým důrazem na „a“ a nezmiňují „b“, je nepochopitelné tajemství...
 17. Každé z těchto svědectví posuzovaných izolovaně samozřejmě nepředstavuje vědecké důkazy . Žádný z těchto lékařů ve skutečnosti netvrdí, že jeho osobní zkušenost je povýšena do kategorie vědecké pravdy. Ale všechna tato svědectví společně podle mého názoru představují rozumný a relevantní údaj o možné účinnosti a bezpečnosti CDS. Všichni tito lékaři a pacienti vyžadují seriózní klinické studie k ověření přísnosti jejich hodnocení, stejně jako svobodu a morální podporu při používání CDS jako INC .
 18. Vím, že je obtížné zpochybnit prohlášení vysokých úředních orgánů, ale situace, kterou zažíváme, vyžaduje, abychom vynaložili veškeré své kapacity na hledání možných řešení. Pokud dojde k institucionální chybě, musíme ji napravit obezřetným, ale odhodlaným přístupem.
 19. Arogance, arogance a neohrabanost, s níž lékaři vídeňského parlamentu z 19. století vyloučili Semmelweissa a mnoho porodních žen, aby zemřeli na puerperální horečku, se nemohou znovu objevit. Rozvážný, ale otevřený přístup, který učíme naše studenty na vysoké škole, je to, co od nás naši pacienti očekávají, a jediný eticky a vědecky přijatelný.
 20. Je logické, že máme větší důvěru v produkt navržený seriózním vědcem, než kdyby byl navržen nezodpovědným šarlatánem. Tyto Bayesian závěr váhy s touto apriorní pravděpodobnost věrohodnosti dat z naší studie. Pokud však tyto jasně ukazují účinnost produktu, náš závěr je nakonec založen na důkazech poskytnutých výsledky. Má velmi malý vliv na to, kdo to navrhl.
 21. S určitou frekvencí je slyšet, že vědecká metoda spočívá v předkládání hypotéz a provádění studií (observačních nebo intervenčních) k jejich potvrzení nebo vyřazení. To je jen část pravdy. Je třeba dodat, že všechny vědecké snahy začínají pečlivým pozorováním přírody, po kterém následuje pečlivá reflexe, která naznačuje výše uvedené hypotézy. A v klinickém výzkumu se pozorování obvykle týká účtování za neúspěchy a úspěchy dosažené u nového produktu, kontrolu zkreslujících faktorů a kvantifikaci mezí chyb vzorkování pomocí statistických distribucí. Pokud jsme nebyli schopni pozorovat skutečné výsledky, nemůžeme se odvolat k „vědecké přísnosti “ k diskvalifikaci toho, co nevíme.
 22. Vzhledem k pandemii, které čelíme, s jejími stopami úmrtí , vážnými důsledky a ekonomickým kolapsem , je proto nutné a naléhavé:
 23. Povolit použití CDS jako „ neprokázané intervence“ při profylaxi a léčbě covid19 , pokud o to požádá dobře informovaný pacient.
 24. Proveďte rychlé pilotní studie, které by následovaly po větších studiích, pokud by první poskytly povzbudivé výsledky
 25. Výsledky těchto studií budou velmi užitečným příspěvkem k problému, ať už se prokáže, že CDS je efektivní a bezpečný - protože jeho použití budou mít prospěch statisíce pacientů a ekonomický kolaps by byl zastaven - nebo pokud se prokáže, že je CDS k ničemu a nebo škodlivé, protože lékaři a desítky tisíc pacientů, kteří ji nyní používají, ji přestanou na základě studií používat.
Závěrem končím, vážený pane kolego, povzbuzuji vás, abyste používali CDS jako INC, pokud si myslíte, že je to vhodné, kdykoli o to dobře informovaný pacient požádá, a pečlivě si všímejte vývoje, abyste svými klinickými zkušenostmi přispěli k informacím o možné účinnosti a zabezpečení léčby. Tyto pilotní studie položí základ pro přísné klinické studie pro kvantifikaci těchto účinků.
Velice vám děkuji za přečtení. Pokud chcete učinit komentář, který si přečtu velmi pečlivě, udělejte prosím „ ODPOVĚĎ“ na e-mail, ke kterému dorazí tento PDF. Určitě někteří moji kolegové mohou tento text opravit a vylepšit, ale žádám ty, kteří se tak rozhodnou se zvláštní péčí, aby nevyvraceli tvrzení, která nedělám. Tento sterilní zvyk, který bohužel někteří politici velmi často používají, nikdy nepomůže vyjasnit téma debaty. Věřím, že všichni sdílíme touhu hledat a hledat řešení podporovaná zdravým rozumem, čestností a vědeckými důkazy.
V dokumentu PDF s tímto názvem, který je rovněž přiložen k tomuto e-mailu, najdete několik „ Doplňkových úvah o vědecké metodě a medicíně založené na důkazech “. Tam vidíme, že SPOLEČNÝ ROZUM je základní součástí obou konceptů.
Obdržte od svého partnera vřelý pozdrav.
Luis Prieto Valiente. Kolegiátní 83/2345 45 39
Luis Prieto Valiente, vyškolený jako biostatista na univerzitě v Oxfordu, založil a řídil první lékařskou biostatistickou službu ve španělské nemocnici (Univ de LL) a vytvořil jeden z prvních počítačových programů pro statistickou analýzu, AE, lékařských dat. Autor více než 200 vědeckých příspěvků v lékařských časopisech a kongresech, mnoho z nich se zaměřilo na obtížnost lékařů porozumět základům EC, jeho knihy o biostatistice se zaměřují na nápravu těchto nedostatků. Vedle své pregraduální a postgraduální pedagogické práce na lékařské fakultě přednášel 170 monografických kurzů pro lékaře v oborech Case-Control Designs, Analysis of Variance and Covariance, Logistic Regression, Survival Analysis and Cox Regression ... Byl profesorem biostatistiky na Univ. Complutense de Madrid a v současné době v Ucam.
...
Poznámka 1: Lékařská komunita musí chránit populaci před zázračnými řešeními, která nabízejí bezohlední lidé. Vzhled nového léku musí být konfrontován s kritickým skepticismem a nejlepším nástrojem ke zjištění, do jaké míry je efektivní a bezpečný, soubor logických zdrojů , které nazýváme vědecká metoda. V lékařském výzkumu, randomizované a dvojitě zaslepené kontrolované klinické studie, CCT, jsou pro to nejvíce akreditovaným nástrojem. S jejich dobře regulovanými fázemi jsou vhodným postupem, když například laboratoř vyvíjí nový produkt. Po 40 letech spolupráce se svými lékařskými kolegy při navrhování klinických studií a při statistické analýze výsledků mohu jen zopakovat, že jsou ideálním nástrojem na podporu „medicíny založené na důkazech“.
Musíme si však uvědomit, že CCP nejsou jediným možným zdrojem. V některých případech nejsou proveditelné a jiné typy studií mohou být velmi užitečné. Pilotní nebo předběžné studie, epidemiologické studie, datové studie z reálného světa, případové kontroly ... Každá má své silné a slabé stránky, které je nutné v každém případě posoudit. Pamatujte, že pokud existují rozumné důkazy o tom, že přípravek pomáhá léčit závažné onemocnění, nelze uvažovat o randomizované kontrolované studii, protože dobře informovaný pacient požaduje léčbu a nesouhlasí s randomizací. Jedním z řešení je uchýlit se k „historickým kontrolám“, které při kontrole vlivných proměnných pomocí vícerozměrné analýzy poskytují velmi užitečné informace. Dalším důvodem je vytvořit dvojitě zaslepený náhodný křížový test se změnou ramene v počítačích, které se vyvíjejí špatně. To zaručuje, že každému bude poskytnuto nejužitečnější zacházení a že bude existovat kontrolní skupina.
Poznámka 2: Asi 80% dnešních léků vyvinuly soukromé farmaceutické laboratoře, což znamená obrovské investice. Dlužíme jim velmi důležitou součást našeho zdraví. Ale stejně jako v každé skupině nebo unii existují ojedinělé případy, kdy se dopustí zneužívání, které poškozuje nemocné. Je to lidský stav. Všichni víme, že je to pravda. Pracoval jsem, pracuji a doufám, že v tom budu pokračovat včas s různými farmaceutickými laboratořemi. Ve všech jsem potkal vysoce kvalifikované a poctivé výzkumníky a manažery. Někteří mě ctí svým přátelstvím, které si, jak doufám, uchovám na celý život. Také v lékařské komunitě máme menšinu, která někdy staví své osobní zájmy před potřeby svých pacientů a upřednostňuje nebo znemožňuje užívání drogy z krematistických důvodů.
Poznámka 3 : Zdravotnické orgány mohou být požádány, aby zdůrazňovaly spíše pedagogiku než zákazy. Pokud se domníváme, že informace nebo názor jsou nesprávné, snažíme se jim čelit správnými, pravdivými, transparentními informacemi a podloženými skutečnými údaji. To je nepochybně účinnější než snaha umlčet „špatné“ sankcemi.
V případě jakýchkoli připomínek, vysvětlení, kritiky nebo náklonnosti jsem vám k dispozici na adrese:
buscandosolucion1@gmail.com
 
Dopis profesora kolegům lékařů je staršího data, avšak byl zveřejněn na MadridMarket 11.září 2020 :
Rozhovor s panem profesorem k tématu dopisu lékařům: https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/permalink/1745378815637810/

 

ÚSPĚCHY CDS - COVID - LATINSKÁ AMERIKA / MEXIKO
Rozhovor s mexickým lékařem Dr. Manuelem Apariciou, který má vynikající zkušenosti s používáním CDS na koronavirové infekce u více jak tisíce pacientů a je členem mezinárodní koalice Comusav.
Článek už tu byl v PDF, avšak v souvislosti s včerejší významnou událostí v Bolívii, kdy konečně prošel celonárodní zákon o používání, výrobě a distribuci oxidu chloričitého pro všechny občany Bolívie, je dobré takovéto rozhovory připomínat.
http://www.e-regena.cz/covid-19-lze-zlikvidovat-pomoci.../
Předběžná klinická studie se CDS u Covidu na 104 pacientech v Ekvádoru realizovaná lékaři z AEMI : https://www.e-regena.cz/video-pres-100-zotavenych-z.../
Rozhovory s dalšími lékaři a badateli z Latinské Ameriky o CDS:
https://www.facebook.com/.../permalink/1749841521858206/

Dr. PABLO CAMPRA - BIOCHEMIK - ŠPANĚLSKO/ALMERÍA - HOVOŘÍ O VÝZKUMU A TOXICITĚ OXIDU CHLORIČITÉHO - ClO2 / CDS
17.10. 2020, Španělsko, Andalusie, Almería - universita
"Existují u lidí dobře provedené, dvojitě zaslepené studie kontrolované placebem, které potvrzují, že při dávce ClO2 pod 3 mg na kg živé váhy denně nebyla v žádné studii na zvířatech ani na lidech zjištěna žádná toxicita oxidu chloričitého. To odpovídá u 70 kg člověka 210 mg ClO2, což je 1 l CDS 210 ppm denně a to je hranice, do které je užívání CDS bezpečné, pod hranicí toxicity."
"Nezapomeňte, že jakákoliv látka může být toxická, včetně cukru nebo kuchyňské soli. Záleží na množství, způsobu podávání, periodicitě, s jakou je dávkováno i na čistotě látky a dalších faktorech."
"Lékaři v Latinské Americe používají na Covid CDS o síle 30 až 60 ppm a 1 litr denně, což je 30 až 60 mg denně, takže je to hluboko pod hranicí toxicity ClO2, která je nad 210 mg ClO2 za den."
"Pokud překročíme hranici toxicity ClO2 může dojít k podráždění dýchacích cest, zažívacího traktu, methemoglobinemie, destrukci hemoglobinu, poškození hormonu štítné žlázy. Toxicitu má jako každá látka, pokud překročíte maximální doporučenou dávku."
"U koncentrace CDS 30 ppm neexistuje žádná toxicita CDS ani při dlouhodobém užívání."
Výzkum ukázal, že chlordioxid - ClO2 se v těle rychle rozkládá a z 80% se přeměňuje na chlorid sodný - kuchyňská sůl a zbývajících 20% se promění na chloritany a chlorečnany. Zcela přesný proces přeměny ClO2 uvnitř těla není znám. Účinnost na viry je prakticky 100%, zabije je všechny a u člověka ClO2 funguje proti virům hluboko pod jeho toxicitu vůči lidskému organismu.
Stručnější obsah článku z časopisu Madrid Market
https://madridmarket.es/dr-pablo-campra-lo-que-se-ha-visto-en-ensayos-publicados-es-que-el-dioxido-de-cloro-oxida-gran-cantidad-de-virus-las-placas-se-quedan-al-99-los-mata-a-todos-entonces-eso-es-probable-que/


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail: