Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

NWO a ich politika


NWO (New World Order) - nový svetový poriadok

 

Prebieha tvrdá vojna o našu mládež.

Ide samozrejme o to, aby mládež nešla cestou vlastných Predkov, ale za primitívnou západnou propagandou, ktorá je založená na športovom sexe, drogách, alkohole a podobných veciach.

 

Harvardský projekt

Začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia získala sovietska rozviedka materiály opisujúce detaily tzv. Harvardského projektu. Bol to detailný program zničenia ZSSR a Východného bloku celkovo. Projekt pozostáva z troch dielov: Perestrojka-Reforma-Zavŕšenie a bol rozvrhnutý na tri päťročnice. Počas prvej päťročnice plánovanej na roky 1985-1990 mala prebehnúť Perestrojka, ktorá mala vopred naplánované takéto ciele:

 1. Glasnosť
 2. Boj za socializmus s ľudskou tvárou
 3. Príprava reformy „od socializmu ku kapitalizmu“
 4. Perestrojku mal viesť prioritne človek z prostredia Ústredného výboru KSSZ

Hoci sa tieto materiály dostali do rúk spravodajskej služby v osemdesiatych rokoch, Gorbačov – „Inside Man“ CIA už bol inštalovaný a mal silnú pozíciu. Bolo už teda neskoro...

Druhý diel bol venovaný reforme navrhnutej na roky 1990-1995 a mal tieto ciele:

 1. Likvidácia svetového socialistického systému
 2. Likvidácia Varšavskej zmluvy
 3. Likvidácia Komunistickej strany ZSSR
 4. Likvidácia ZSSR
 5. Likvidácia patriotického vedomia národa
 6. Reformu mal viesť už druhý vodca

Tretí diel sa volal „Zavŕšenie“. Jeho ciele boli nasledovné:

 1. Likvidácia sovietskej armády
 2. Likvidácia Ruska ako štátu
 3. Likvidácia atribútov socializmu: bezplatné vzdelávanie a bezplatná lekárska starostlivosť
 4. Zavedenie atribútov kapitalizmu typu: „za všetko sa musí platiť“
 5. Likvidácia pokojného života v Leningrade a Moskve
 6. Likvidácia štátneho vlastníctva a zavedenie súkromného vlastníctva kompletne všade
 7. Etapu Zavŕšenia plánovali zrealizovať doslovným „vymŕzaním“ – hladného obyvateľstva Ruska; postavením moderných ciest po celom Rusku a rozšírením a prestavaním prístavov, aby sa dali vyvážať všetky nerastné suroviny Ruska za hranicu
 8. Zavŕšenie už mal viesť tretí vodca

Keď sa vnímavo pozrieme na materiál zistíme, že všetko, čo sa odohrávalo za posledné desaťročia bolo plnením bodov tohto plánu. Rozdiel bol iba v nejakých 3-4 rokoch posunu štartu realizácie, čo je nepodstatné.

Typickým úspešným zavŕšením je vývoj na Ukrajine, ktorá sa z 55 miliónového štátu – akým bola pri poslednom sčítaní ľudu za ZSSR a pri rozdelení – stala v skutočnosti k dnešku už možno ani nie 40 miliónovou. Okrem ďalších detailov – s ktorými bol vysoko spokojný aj architekt tohto projektu – politický technológ Z. Brzezinski – pri poslednej návšteve Ukrajiny pred niekoľkými rokmi, pričom cieľom jeho cesty bola inšpekcia stavu plnenia plánu. No a vďační Ukrajinci mu ešte udelili aj titul čestného občana mesta Ľvov... Ukrajina je aj jedinou postsocialistickou krajinou, ktorá za dve desaťročia svojej existencie zaznamenala 0 (nulový) hospodársky rast. Takýto „vlastenci“ ju viedli. No toto ešte nie je všetko.

Houstonský projekt

Po ukončení Harvardského projektu sa objavil tzv. Houstonský projekt. Je zameraný najmä proti Rusku, lebo rozbitie ZSSR a Socialistického bloku vrátane Varšavskej zmluvy už nastalo. Houstonský projekt plánuje realizáciu rozdelenia Ruska na okupačné zóny, malé štátiky. Sibír má patriť USA, Severozápad Nemecku, Juh a Povolžie Turecku, Ďaleký Východ Japonsku. Tento projekt sa už nedarí realizovať, na základe čoho USA viditeľne znervóznela a pristúpila k urýchľovaniu tempa ako sa len dá. Rusko síce vyváža 57% vyťaženej ropy, 40% zemného plynu, 90% medi, 97% niklu, 99% hliníka, no namiesto „servisu zadarmo“ dokázalo na tom zarábať prostriedky a modernizovať armádu, ktorá už podľa amerického scenára nemala existovať. Napriek tomu sa stále Západ pozerá na Rusko ako na surovinovú kolóniu.

Podľa Harvardského projektu sa USA chová k Rusku nie ako k jednému suverénnemu štátu, ale ako k rade malých štátikov. Na plné obrátky prebieha rozpracovanie a implementácia techník politickej technológie, ktoré majú viesť k rozdeleniu Ruska na malá štátiky. Na tomto pláne pracoval už A. Dalles, prvý riaditeľ CIA. Jeho citát z roku 1948 sme už uverejnili.

Aké dnes pozeráme filmy? Aké knihy sa dnes predávajú? Jasne vidno, že Západ ani v najmenšom neustúpil od svojich plánov. Jeden zo spoluautorov Harvardského projektu – Z. Brzezinsky – na uzavretom zasadnutí povedal: „Nový svetový poriadok o hegemónii USA sa vytvára proti Rusku, na účet Ruska a na ruinách Ruska. Niet pochýb o tom, že Rusko skôr alebo neskôr bude rozbité a pôjde pod nútenú správu.“

Špeciálna časť tohto plánu je osud slovanských národov tak, ako to bolo už v Hitlerovom pláne Barbarosa. Američania dokonca uviedli v projekte konkrétne čísla. Totálna likvidácia 300 miliónov Slovanov, spolu s nimi aj všetkých Židov. Týchto totiž najskôr použili na svoje ciele na rozkol a zničenie slovanských národov, a potom ich čaká ten istý osud. V procese likvidácie Slovanov prišli k veľkému majetku a o tento sa s nimi Svetová vláda nehodlá deliť. Svoju úlohu splnili. Toto je v projekte napísané jasne a nedvojzmyselne, Židia sú určení na likvidáciu hneď za Slovanmi.

Ak si toto prečíta človek ešte schopný myslieť, tak naozaj musí začať rozmýšľať. Pre biomasu ostatne naša stránka ani nie je určená. Rusko má oficiálne okolo 144 miliónov obyvateľov, pričom skutočných Rusov, t.j. v dnešnom ponímaní Slovanov je iba niečo okolo 80 miliónov. Veď v samotnej Moskve dnes žije už iba 30% Rusov a podobne to je aj v Petrohrade. Rusi sú jednoducho iba prví, lebo sú stále pre USA hrozbou. No a za nimi pôjdeme aj my všetci – tvari dobre vedia, kde geneticky patríme a teda akú hrozbu môžeme do budúcna predstavovať. Chcú mať už absolútnu istotu. No a u nás Judáši len tak prekvitajú – stále im nič nedochádza, a sotva aj vôbec niekedy dôjde. Veď americké médiá o ničom takom nehovoria... ale veď oni nespomínajú ani Göbbelsa a jeho známy citát o dôslednom opakovaní...

Hlavnou metódou na dosiahnutie tohto cieľa je naša vzájomná likvidácia vo vzájomných vojnách a krviprelievaniach. Citát z plánu Houstonského projektu: „Ukrajinec si bude myslieť, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svoju slobodu. Bude si myslieť, že nakoniec dosiahol slobodu. No vtedy sa dostane do úplnej závislosti od nás. To isté si budú myslieť aj Rusi, že bojujú za svoje národné záujmy. Že si navracajú im odňaté zeme atď. To všetko budeme robiť pod zámienkou rôznych suverenít boja za národné ideály. Ale zároveň nedáme ani jednej zo strán možnosť na sebaurčenie na základe národných hodnôt a tradícií. V tejto vojne hlupákov slovanskí debili budú oslavovať seba ale posilňovať nás, hlavných organizátorov vzájomných vojen, pričom v krvavých udalostiach nebudeme priamo účinkovať.“

Ešte ďalší citát z ich plánu: „Veľmi dobre vieme, že nacionalizmus posilňuje národ, robí ho silným. Heslo internacionalizmu zastaralo a už nefunguje ako v minulosti. Preto ho zameníme všeobecnými ľudskými hodnotami, čo je jedno a to isté. Nedáme sa podňať ani jednému nacionalizmu, a tie národné hnutia, ktoré sa snažia vyviesť svoje národy spod nášho diktátu zničíme ohňom a mečom, ako sme to urobili v Juhoslávii, Srbsku, Iraku.“

Ďalší citát: „Zámenou za národné hodnoty dáme patriotizmus, patriotizmus balalajok a opitých sĺz. Nedovolíme žiadne Hi-Tech, čo privedie k úplnému úpadku v priemysle, ktorý degradujeme na produkciu predmetov primárnej spotreby pre ohraničený kontingent otrokov, ktorí nám budú ťažiť suroviny. Medzi obyvateľmi miest je veľa inžinierov, kvalifikovaných pracovníkov, učiteľov, lekárov. Týmto vytvoríme také podmienky pre život, že budú sami utekať zo svojej krajiny. Naša hlavná devíza je rozloženie mládeže, čím porazíme akýkoľvek národ. Zbavíme ich spoločnosti ich mládeže, rozložíme ju sexom, rockovou hudbou, násilím, alkoholom, fajčením, drogami, t.j. zbavíme ich spoločnosti, budúcnosti. Hitler bol hlúpy chlapec, lebo konal otvorene. Musel plniť dôležitú robotu, spáliť milióny ľudí, postrieľať, zakopať a pod. Nechal za sebou krvavé stopy. Ale my konáme prefíkanejšie, po nás neostanú stopy, ale zasejeme medzi národmi strach, strach o život, ktorý nás nebude stáť nič. Strach o svoje pracovné miesto, ktoré môže kedykoľvek stratiť. Strach o budúcnosť. Strachom budeme oslabovať národy. My pod zámienkou demokracie dáme slobodným debilom monarchiu. Každému bábkového prezidenta a čo najviac osláv, svetiel, pompy. Monarchia je dobrá tým, že všetku energiu nasmerováva do zmätku a odpútava od našej tajnej, aktívnej práce v štruktúrovaní obyvateľstva na vzor, ktorý potrebujeme. Spôsobom výmeny kádrov na najvyšších miestach silových štruktúr posunieme ďalej našich ľudí na čelo armády, ministerstva vnútra, Federálnej služby, špeciálnych jednotiek, čím všetko bude priamo podliehať prezidentovi, t.j. nám. My budeme mať v rukách iba povrázky, ktoré idú k rukám prezidenta a my budeme za tieto povrázky ťahať tak, ako potrebujeme my na dosiahnutie nášho grandiózneho plánu.“

Ale môžeme čítať aj ďalej: „Slovanstvo, spojenie Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, tie najnepokornejšie národy sveta, nepokorní sú kvôli ich psychickým a rozumovým schopnostiam, kt. vychádzajú z mnohých pokolení predkov a aj génov, kt. sa nedajú nijako upravovať. Slovana Rusa, Bielorusa, Ukrajinca možno zničiť, ale nikdy ich nemožno poraziť. A preto toto semeno treba zlikvidovať, najskôr rýchlym znížením ich počtu. Na planéte sa intenzívne otepľuje klíma, pustina sa presúva na sever rýchlosťou 10 km za rok. Strata vody na Zemi postupuje rýchlosťou 25 m za rok. O 20-30 rokov bude treba uvažovať o presídlení veľkých más civilizovaných národov severne od ich terajšej lokality. V tom čase na Kubáni, v Rostovskej oblasti, na Ukrajine bude subtropická klíma a na severe Ukrajiny klíma dnešného Zakaukazska. Slovania sú tu iba dočasní hostia a musia byť odsunutí. Vyženieme ich ďaleko na sever, za hranice Moskvy. Tam bude malé severné teritórium, rezervácia s kompaktným obyvateľstvom – ako sú indiánske rezervácie v USA.“

Všetci Slovania – 300 miliónov – sú učení na likvidáciu. Za nimi majú ísť Židia.

Tieto dokumenty sú dnes odtajnené, dajú sa nájsť na internete a prečítať. Okrem toho tam možno nájsť aj ďalšie dokumenty a zaujímavé materiály, zacitujme si napríklad generála Powella: „Rusko musí zabudnúť, že má nejaké záujmy v republikách bývalého ZSSR. Nedovolíme Rusku zasahovať do záležitostí bývalého ZSSR, lebo obnovenie ZSSR nezapadá do strategických cieľov vlády USA.“

Pozrime sa aj na úryvky z direktívy Rady bezpečnosti USA č. VS 20/1: „Na území rozpadnutého ZSSR sa nesmie uchovať vojensko-ekonomický potenciál, ktorý v budúcnosti, nezávisle od sociálneho zriadenia na tomto území by sa mohol znovu obnoviť, konsolidovať sa, a tak sa stať potenciálnou hrozbou americkej hegemónii. Nie je dôležité, aká bude vláda budúceho Ruska, ona vždy musí ovládať len ohraničený vojenský potenciál a musí existovať v stave plnej ekonomickej závislosti od USA. Od Ruska sa vyžaduje:

 1. Demontáž vojenských zariadení a plné odzbrojenie
 2. Odchod z kľúčových geopolitických regiónov planéty
 3. Zničenie najskôr vojensko-ekonomického potenciálu a potom aj celej industriálnej základne porazenej krajiny.“

Zatiaľ všetko išlo viac-menej podľa plánu. Naša úloha je pochopiť podstatu tohto konania, teda nepostupovať v nevedomosti a tieto plány spoločne so všetkými Slovanmi prekaziť, inak neprežijeme. Slovania ako jednoliaty národ nesmú dovoliť medzi sebou vnútorné rozoštvávanie, a takto sa nám to podarí. Paradoxne napríklad už aj verejná mienka v Izraeli dávno prešla na stranu Ruska v ukrajinskom konflikte. Židia – tí, ktorí rozmýšľajú – už pochopili, že v novej dobe už nemožno postupovať proti Slovanom, lebo zahynú aj oni. Tu treba rozlišovať medzi Židmi a Sionistami, ktorí sa považujú za elitu, a ktorí nepovažujú ani ostatných Židov za rovných, skôr naopak. Ide naozaj o všetko. No a na dôvažok nezabúdajme, že horeuvedené fakty pochádzajú výlučne z ich vlastných materiálov, z materiálov tých, ktorí sa volajú Svetová vláda.

 

Video kde chlapík hovorí o zločinoch USA
https://www.facebook.com/lada.had/videos/1653804991567357/?theater


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail:


ivan bielik ivanbielik54(zavináč)gmail.com 23.8.2014 23:07:26

Áno išlo všetko podľa ich plánov: Rok 1956 Maďarsko. Rok 1968 Československo. Rok 1989 rozpad socialistického bloku. Rok 1991 (31. decembra) zánik ZSSR. Jelcin, ako prezident (1990-1999) spôsobil zásluhou absolútnej kolaborácie s USA, zadĺženie Ruska tak astronomicky vysoko, že tá už stála pred dverami harvardského projektu jej rozparcelovania. Len nástupom Putina (26. marca 2000), sa tento proces nielen zastavil, ale v plnej nahote ho aj demaskoval. Demaskoval amorálnu zvlčilosť západnej a americkej demokracie, ktorá v mene vyfabrikovaných ideálov mala získať politickú a ekonomickú moc nad Rusmi, a napokon aj všetkými Slovanmi. Ukrajina a Gruzínsko mali byť pokračovaním, konflikt, ktorý začal Jeľcin v Čečensku vyriešil Putin, a práve Čečensko, pochopiac historickú spätosť s Ruskom, ako aj ničivú budúcnosť, ak by neexistovalo, sa k nemu primklo v boji proti kyjevským teroristom. Rusi nemajú nepriateľov. To len oni sú nepriateľmi... Vieme už, KOHO!