Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Nové zdroje energie a vedecký pokrok


Vedecký pokrok

Vo vedeckom pokroku by malo byť v najbližšej dobe prioritou ľudstva získanie nových zdrojov energie a plynulý prechod na tieto zdroje. Ďalej to bude genetický výskum, v ktorom ľudstvo dosiahne, kompletné rozlúštenie ľudskej DNA aj so všetkými procesmi buniek. Vysvetlenie teórie gravitácie, nových mikročastíc a nových procesov mikrokozmu ktoré budú podložené výskumami v Cerne.

Ekologický pohon nikto nechce

Je veľmi smutné že ľudia veľmi neradi rozmýšľajú a nechajú sa ovládať veľkými korporáciami, ktoré na nich chcú zarobiť. Narážam na to, že autá na vodu (vodík) už sú dávno vymyslené, ale stále sa len veľmi malá časť bežných ľudí o túto technológiu zaujíma. Podpora vlád je tiež takmer nulová. Miesto toho aby takéto technológie podporovala, tak je napríklad ešte problém dať si staršie auto na plyn. Veľké ropné spoločnosti by nové technológie najradšej všetky odkúpili, len aby mohli predať všetkú ropu. Pre každého je jednoduchšie ísť si kúpiť auto na ropné produkty, ako rozmýšľať a zaobstarať si auto na ekologický pohon, ktorý je takmer zadarmo.  Z dlhodobého hľadiska je však takýto pohon oveľa lacnejší. Kto je na chybe? V prvom rade je to vláda štátu. Skutočná podpora by totiž vyzerala úplne inak ako vyzerá teraz. Vláda sa nechá ovplyvniť bohatými ropnými spoločnosťami, a celým biznisom založeným na predaji ropných produktov. Zisky z tohto obchodu sú však oveľa nižšie ako by boli z obchodu s ekologickými zdrojmi a prostriedkami potrebnými na ich získanie. Tak napríklad: Keby Namiesto nákupu a predaja ropných produktov naša vláda (alebo ktorákoľvek iná) podporila dotáciami automobilky vyrábajúce autá na vodu (vodík, elektrinu) tak by sa potom takéto autá dali lacnejšie kúpiť a náklady na ich prevádzku by boli oveľa nižšie. Peniaze inak vynakladané na ropné produkty by sa mohli vynaložiť inak a všetci v štáte by boli bohatší podľa pravidla, peniaze ušetrené sú p

eniaze zarobené. Čo by sa prejavilo aj na kúpyschopnosti obyvateľstva a tak by sa mohli rozvíjať iné odvetvia.

Vykúpenie bude jadrová fúzia?

Za najekologickejší zdroj energie osobne považujem jadrovú fúziu tiež nazývanú  jadrová syntéza je to ekologický spôsob získavania energie. Rovnakým spôsobom získava energiu slnko. Je to opačný proces ako jadrový rozpad. 2 atómové jadrá sa spoja a dohromady vytvoria jedno väčšie. Principálne je možné spájať ľubovoľné jadrá. Fúzna reakcia deutérium-trícium (D-T) je jedna z preferovaných reakcií na získavanie energie pomocou jadrovej fúzie. Doterajšie fúzne reaktory sú veľké zariadenia, ktoré potrebujú veľké množstvo energie, aby zahriali plazmu na takú teplotu, aby nastala fúzia jadier. Ropné krízy urýchlili výskum a stavbu veľkého tokamaku JET v anglickom Culhame, je však prevádzkovaný v pulznom režime. Dokáže na jeden pulz vyrobiť až 22 MJ energie a podarilo sa mu dosiahnuť 65% výťažnosť (pomer vyprodukovanej/vstupnej energie). K tomu aby sme nastala fúzia by sme nemuseli použiť tak veľké množstvo energie, keby sme vedeli vyvinúť väčší tlak na plazmu, čo s

a dnes robí pomocou elektromagnetizmu. Avšak keby sa podarilo vytvoriť umelú gravitáciu, tak by sme mohli účinne zvyšovať tlak, tak aby došlo k jadrovej fúzii pri vynaložení málo energie. Úplne ideálne by bolo keby sa taktiež dosiahlo miniaturizácie v tomto smere. Úplne najlepšie by bolo, keby mal každý doma malý fúzny reaktor a bol by nezávislý na dodávkach energie.

Umelá fotosyntéza

Ďalším prevratným objavom by mohla byť umelá fotosyntéza. Procesy prebiahajúce v rastlinách sa doposiaľ nikomu nepodarilo napodobniť s rovnakou účinnosťou a nezávislosťou na dodávaných zdrojoch. Ak máte zaujímavé zdroje s touto tématikou, tak sem s nimi.


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail: