Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Zmysle života


Ak si pozorne prečítate týchto 1701 slov, tak na konci budete vedieť čo je zmysel života.

 

Kto pácha zlo?

Jediné zlo tu na zemi pácha človek. Žiadny satan. A tí čo ho páchajú budú ironicky súdení sami sebou... Nikto ťa viac neodsúdi ako ty sám. Keď sa dostaneš do stavu, kde vidíš všetky súvislosti do stavu, kde vidíš nezmyselnosť zla, kde vidíš že všetci sme jedno a keď ublížiš inému, vlastne tak ublížiš sám sebe. Všetci čo tu sme vlastne dostávame to čo sme zasiali v minulosti. Preto všetké zlo musíme zastaviť a nešíriť ho nenávisťou ďalej. Ľudia sú prirodzene dobrý. Zlo páchajú len a len preto, lebo nepoznajú skutočnú pravdu o tomto vesmíre a o tom prečo sa narodili na zemi a čo je ich úlohou. Všetky bytosti vo vesmíre túžia po poznaní. Niekedy však musíme poznať zlo, aby sme pochopili čo je dobro.

 

Niektorý ľudia sa nad zmyslom života nikdy nezamyslia. To sú tí, ktorý sa bezcieľne potulujú životom.

 1. ľudia nemajú radi, ak sa mýlia, a veľmi neradi sú ak im niekto hovorí že sa mýlia, lebo tým trpí ich ego, každý totiž veci posudzuje podľa svojho najlepšieho úsudku a myslí si že veci posudzuje najlepšie ako vie. avšak ľudia sa často mýlia z dvoj dôvodov
  • a) nemajú dostatok informácií
  • b) aj keď majú dostatok informácií, tak veci posudzujú veľmi povrchne a nedomyslene, nepremyslia vec z každého hľadiska a aspektu.
 2. Človek je veľmi pohodlný a je lenivý aj rozmýšľať a tiež niečo robiť, preto je najľahšie pre človeka príjmať predstavy, pri ktorých nemusí hlboko premýšľať a hlavne pre ktoré nemusí nič robiť, alebo robiť iba minimum,
   

Ale prečo o tom píšem?

Lebo ľudia veľmi neradi počúvajú, ak im niekto povie, že majú na sebe začať pracovať.
Preto veľa ľudí radšej verí náboženstvám, lebo je to pre nich pohodlné. Nemusia pracovať na sebe, ale stačí ak sa budú modliť, nemusia sa zamýšľať nad otázkou smrti a majú zaistené miesto v nebi.

 

Ja sa budem teraz vyjadrovať k veciam o ktorých má veľa ľudí veľmi mylné predstavy a preto musím napísať aj o svojej kompetentnosti o tomto hovoriť

 

Od detstva mám veľmi rozvinutú vizualizáciu a s tým spojenú aj fantáziu a dokážem veľmi dlho a cielene rozmýšľať a analyzovať veci z každého hľadiska.

Mojou obľúbenou a častou hranou hrou od detstva je šach, pri ktorom treba udržať koncentráciu a vedieť si premyslieť všetky možnosti hry a predpokladať ťah súpera. Taktiež je tam potrebná schopnosť vizualizácie, taktiež vo svojej práci využívam vizualizáciu a sústredenie, nakoľko som programátor a grafik zároveň.

 

Od detstva ma vždy zaujímal zmysel života, preto odkedy môžem tak čítam filozofické, náboženské aj vedecké knihy aby som mal široký pohľad na vec a aby som vedel na veci nazerať z rôznych uhlov pohľadu. Po dlhom hľadaní a taktiež praktikovaní rôznych fyzických, meditačných a psychologických techník, taktiež samotným životom som dospel k ucelenému pohľadu na zmysel života, na to ako sa môže človek posunúť na vyššiu úroveň bytia, a uvedomenia si samého seba, taktiež som prišiel na to ako dospieť do štádia, kedy je človek schopný sa realizovať na hmotnej i nehmotnej úrovni presne podľa svojich predstáv.

 

To najdôležitejšie čo vám chcem povedať je, že sa mýlite.

Mýlite sa v predstave o sebe, a v predstave čo je zmysel života. Tiež sa mýlite v tom ak si myslíte že neste schopný dosiahnuť všetko, čo si v živote želáte, nech sú vaše túžby akékoľvek.

 

 1. zmysel života je v rozvíjaní sa každého človeka vo všetkých aspektoch bytia - fyzického aj psychického, alebo duchovného ako to ľudia radi nazývajú. Nerád používam výraz "duchovno", lebo neveriaci ľudia si pod tým predstavujú niečo nereálne, v skutočnosti je to také isté fyzično ako to, ktoré vidí každý okolo seba. Avšak na to aby ho mohol vnímať každý človek, tak si musí rozvinúť určité schopnosti.
 2. každý jeden človek na tomto svete má možnosti a aj vnútornú najhlbšiu potrebu sa rozvíjať a posúvať svoje schopnosti na vyššiu úroveň. Svoje schopnosti ktoré môžeme, a vnútorne aj chceme rozvíjať sa týkajú fyzických a duševných aspektov neoddeliteľne. Všetko je totiž fyzická aj duševná práca zároveň. Napríklad bežec musí rozvíjať aj svoju fyzickú zdatnosť ale samotné rozvíjanie tej zdatnosti je aj o rozvíjaní svojej vôle a aj šikovnosti, čiže techniky behu. Preto každý človek má  možnosť a schopnosť posúvať sa v rôznych oblastiach bytia. Napríklad šikovnosť v hudbe, športe, práci. Šikovnosť je tak fyzická ako aj psychická záležitosť a závisí nielen od mozgu ale aj od svalov.
 3. Dôležitým aspektom sebarozvoja je však duchovný rozvoj, nazvime ho rozvoj schopností mozgu. Tento rozvoj začína od malého dieťaťa a je priamo závislí na informáciách aké dieťa dostáva a tiež na tom ako je mu vysvetlené aby s nimi narábalo. To však robí málokto. Keď je dieťa malé, tak príma všetky informácie, ktoré k nemu prídu. Avšak problém je ten, že deti nevedieme k logickým záverom čo je dobré a čo nie. Ak dieťa robí niečo čo nemá, tak mu je málokedy vysvetlené prečo to vlastne robiť nemá. Takže chápanie dobra a zla si deti robia podľa vlastného úsudku, čo nie je najlepšie riešenie, nakoľko im neposkytneme kompletnú informáciu. Napríklad dieťaťu povieme že kradnúť sa nemá. Ale nie sme schopný mu logicky vysvetliť prečo sa to nemá. Deti však veľmi dobre chápu logické veci, často lepšie ako dospelí. Dobré a zlé veci sa vždy dajú odvodiť jednoducho logicky. To že sa nemá kradnúť je logické z dôvodu, že keby sme to robili všetci, tak máme stále narovnako, takže nás to stojí veľa energie a výsledok je nulový. Lebo ja ukradnem tebe a ty ukradneš mne a stále máme narovnako. Preto je lepšie niečo vyrobiť, teda ja vyrobím niečo, ty vyrobíš niečo a potom máme obaja. Keď dieťa pochopí tento princíp, tak už nikdy nebude mať potrebu kradnúť, lebo sa mu to zdá nezmyslené a zbytočné.

  Rozvoj mozgu je však najdôležitejší vo veku dospievania, kedy má mozog veľké schopnosti na zmeny a dá sa ľahko vytrénovať. Toto trénovanie sa však na školách vôbec neučí. Na školách sa učia veci, ktoré sú deťom vnucované. Nie je braný ohľad na to čo ktoré dieťa baví, ale vštepujú sa im informácie, za ktoré sú deti hodnotené, napriek tomu že ich nebavia. Čo v deťoch zabíja ich sebadôveru. Každé dieťa by na škole malo byť podporované a hodnotené vo veciach ktoré ho bavia a ostatné by mali byť len informatívneho charakteru.

  Vôbec sa však na školách netrénuje sebaovládanie detí, vizualizácie a náročnejšie formy meditácie, ktoré majú veľmi silný vplyv na rozvíjanie schopností mozgu. Meditácia nie je nič náboženské, sektárske, alebo duchovné. Meditácia, je len duševná práca hlavne vizualizačného charakteru a forma sústredenia sa, pri ktorej sa najrýchlejšie rozvíja mozog dieťaťa, ako aj dospelého a ten je potom schopný podávať vyššie výkony vo všetkých oblastiach, čo sa týka inteligencie, logiky, pamäte, vizualizácie a sústredenia sa, a taktiež to najdôležitejšie, človek sa naučí ovládať aj svoje pocity. Nakoľko pocity si tvoríme sami na základe našich skúseností. Meditácia je len všeobecný názov pre prácu mozgu, pri ktorej sa človek sústredí alebo si vizualizuje určité predstavy. Pri meditáciách teda môžeme pozitívne rozvíjať charakter človeka, jeho schopnosti v športe, hudbe a práci. Tento aspekt rozvoja osobnosti však na školách úplne chýba a je úplne zanedbaný. Z vlastnej skúsenosti viem že deti, ktoré si tento aspekt rozvíjajú ako samouci, dosiahli v živote veľkého pokroku, úspech v práci a tiež v športe a realizácii svojich koníčkov.
 4. Najdôležitejším dôvodom je však zmysel života. A zmysel života človek spozná len ak na sebe začne pracovať spôsobom meditácii, lebo to je časť rozvoja, ktorú väčšina ľudí zanedbáva. Keď na to neboli naučený od detstva tak je to pre nich veľmi ťažké a náročné. Meditácie nenahradí nič iné, žiadna hudba, ani modlitby, ani náboženstvo, ani viera, ani obrázky a múdre reči. Meditácia je práca na sebe je to práca s mozgom. Každý by mal začať meditovať podľa presných techník na rozvoj osobnosti a na čo najrýchlejší postup ďalej. Meditácie sa robia v tichu so zatvorenými očami. Človek sa musí najskôr naučiť, sústrediť sa na jednu myšlienku a udržať si pozornosť, neskôr sa učí ako nemyslieť a mať čistú myseľ, neskôr sa učí ovládať svoje pocity, tiež trénovať pamäť, vizualizáciu. Prostredníctvom týchto techník sa začnú človeku zvyšovať jeho schopnosti a časom dospeje do bodu, kedy začne ovládať svoj osud, všetko sa mu začína dariť. Má presné ciele a udrží si ich v pozornosti, posiluje svoju vôľu a je schopný dosiahnuť svojho cieľa. Čo je však najdôležitejšie, tak sa mu začnú zvyšovať jeho schopnosti vnímania a začína vnímať vesmír v jeho celku. Otvoria sa mu schopnosti, telepatie, videnia budúcnosti, videnia zmyslu života, a taktiež môže vidieť kontinuitu svojho bytia, uvidí kto je a odkiaľ smeruje. Uvidí svoje minulé životy, pochopí že talent ktorý má napríklad na hudbu, tak nie je talent. Talent je schopnosť, ktorú sa naučil v minulom živote. Pochopí že každý človek je súčasťou celku a preto nemá zmysel sa okrádať, alebo bojovať jeden proti druhému. Človek potom pochopí že sme súčasťou celku a obrovského plánu, na ktorom pracujeme spoločne. Človek pochopí svoju nesmrteľnosť, pochopí že má dušu ktorá nikdy nezomiera, ale berie na seba fyzickú podobu aby mohla zažívať veci, spojené s fyzikálnymi zákonmi. Pochopí že fyzické telo nám nie je na obtiaž, ale že si ho môžeme užiť so všetkým čo k tomu patrí. Od sexuálneho spojenia po extrémne športy. Ale všetko treba robiť s rozvahou a treba pochopiť že je to len jedna časť celku, na ktorú sa netreba viazať, alebo byť na pôžitkoch tohto sveta závislý. To sa však dá jedine tvrdou prácou na sebe. To chce naša duša a cítime sa nešťastný a sme v depresiách, ak na sebe nepracujeme, nerozvíjame sa a stagnujeme. Preto neverte ne veci, ktoré vám ľudia hovoria ale všetky si ich vyskúšajte na vlastnej koži a až potom posudzujte, keď ich uvidíte z každého uhla pohľadu. Ak teda neveríte tomu čo som sem písal, tak vám zostáva jediné a to kúpiť si knihy o meditáciách, skúsiť si meditovať aspoň 1 mesiac, vždy aspoň raz za deň na 15 až 30 minút a sami uvidíte ako sa vám zlepší sústredenie, schopnosť uvažovania a ako sa vám rozvinie vnímanie reality.

 

Stav osvietenia je vtedy, ak viete odkiaľ a  kam smerujete a ako to dosiahnete.

 

Niekoľko otázok na zamyslenie

 

Myslíte si že viete kto ste?

Viete kto naozaj ste?

Viete kde ste boli predtým ako ste sa narodili? Neviete?

Myslíte si že predtým ste neboli? Alebo sa na to len nepamätáte.

Sú ľudia čo si pamätajú, ale oni vám to nedokážu. Dokázať spomenúť si môžete len vy sami.

Každý jeden človek chce dosiahnuť stav osvietenia a aj ho môže dosiahnuť. Inak by nemalo zmysel sa rodiť na zem. Máte na to aj vy, ale musíte na sebe začať pracovať. Bez toho to nejde. Môžete cítiť lásku ku všetkým bytostiam vo vesmíre, ale ak nebudete na sebe pracovať, stále zostanete tam kde ste práve teraz. Páči sa vám tam? Ak ste si odpovedali že áno, tak vedzte že sú aj 1000x lepšie veci ako tie, čo ste doteraz zažili. Chcete ich zažiť? Tak začnite na sebe pracovať!


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail:


Laco 21.12.2015 22:03:06

@heuser
Bolo napísaných oveľa viac lepších kníh a novších ako je biblia. Snáď nebudeme veriť rozprávočkám, ktoré niekto napísal pred stvokami rokov, len preto, že ich napísal pred stvokami rokov. Kedysi ludia verili na rôzne veci, ktoré dnes vieme že boli nezmysli. Napríklad že zem je placatá, alebo podobné veci. V biblii je napísané že Jažiša počala panna. No veril by si tomu keby to dnes nejaká žena povedala? Asi nie. A o čo je to dôverihodnejšie len preto, že sa to údajne stalo pred 2000 rokmi?
Aj na drakov veríš? Ja som prečítal bibliu celú ešte ako 15 ročný a vypísal som si tam celý rodokmeň a do ježiša to nebolo veľa pokolení. Podľa biblie prišiel Adam s Evou až po pyramídach. Ozaj si myslíš že zem stvoril nejaký boh za 7 dní?
heuser heuser(zavináč)seznam.cz 15.9.2015 14:43:16

1 Kor 3.19 moudrost tohoto světa je před Bohem pošetilostí. Vždyť je psáno: »Chytá moudré do léčky jejich vlastního chytráctví«,
20 a dále: »Pán zná myšlenky moudrých, že jsou plané«
Alca 12.8.2014 15:11:15

moc pekny clanek :-)