Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Očkovanie a geneticky modifikované potraviny 

Lékaři odmítají nepravdivou propagandu kolem vakcín

 
 
 

Pokud bychom naslouchali zastáncům vakcínového průmyslu, pak jsou vakcíny údajně založeny na skálopevné vědě, která prokazuje jejich naprostou bezpečnost a rozsáhlou účinnost. Tyto domněnky ale ve skutečnosti nebývají založeny na skutečné vědě, ale spíše na úporné vakcínové mytologii, která je prosazována vakcínovým průmyslem, lékaři a zdravotníky a dokonce i vládami, které se podepisují pod riziky vakcín.lekari-odmitaji-nepravdivou-propagandu-kolem-vakcin

 

1.2.2011 byl zveřejněn exkluzivně na portálu NaturalNews průkopnický dokument, vytvořený Mezinárodním medicínským výborem pro vakcinaci (the International Medical Council on Vaccination – IMCV [1]). Tento dokument podepsalo vice než 80 rodinných lékařů, mozkových chirurgů, profesorů patologie, chemie a imunologie, kteří svůj podpis přidali jako potvrzení toho, že vakcíny představují významné riziko poškození zdraví u dětí a že neexistuje žádná reálná věda, podporující „vakcínovou mytologii“, která tvrdí, že vakcíny jsou dětem prospěšné.

Zmíněný průkopnický dokument má název Vakcíny: opatřujte si kompletní informace (Vaccines: Get the Full Story) a je v ČESKÉM PŘEKLADU volně dostupný ke stažení na této adrese.

Každému je dovoleno předávat tento dokument dál. Přeposílejte prosím také tento link ostatním, aby se matky a rodiče mohli seznamovat s riziky spojenými s vakcínami a byly tak schopni ochraňovat své děti před riziky poškození vakcínami.

Ujišťování vakcínového průmyslu jsou podvodná. Říkají, že vakcíny jsou „bezpečné a účinné“. Pokud je ale lež opakována stále dokola, nestane se zázračně pravdou. Jakékoliv tvrzení o bezpečnosti vakcín nebo o jejich účinnosti musí být podloženo skutečným vědeckým zkoumáním, ale v této oblasti nám skutečná věda naprosto schází. Víte například, že vakcíny MMR nebo vakcíny proti sezonní chřipce nebyly ještě nikdy testovány a srovnávány se zdravotním stavem nevakcinovaných jedinců? (MMR neboli measles, mumps, and rubella je trivakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám – pozn.překl.)

Víte také, že i když vakcíny mohou způsobovat u dětí dlouhodobá poškození s příznaky, které se projevují zpočátku jen pozvolna a pak přetrvávají celé měsíce nebo roky, jejich vedlejší účinky se zatím bohužel vyhodnocují jen po dobu dvou až tří týdnů?

Co najdete ve volně dostupné zprávě

Níže jsou uvedeny některé body, které naleznete v této překvapivé zprávě, vydané IMCV[1]:

  • Seznam profesionálů, pracujících v medicíně, kteří svým podpisem potvrzují svůj kritický postoj k mýtům o tom, že vakcíny jsou prokazatelně bezpečné a účinné.
  • Proč u vakcín NIKDY NEBYLA prokázána jejich bezpečnost nebo účinnost.
  • Seznam některých nejčastějších vážných vedlejších účinků, způsobovaných vakcínami.
  • Proč má autismus spojitost s vakcínami.
  • Finanční motivace, skrývající se za urputným prosazováním vakcinací ze strany vakcínového průmyslu.
  • Seznam institucí a organizací, které mají prospěch z vašich nemocí.
  • Šokující pravda o tom, co se používá při výrobě vakcín (lidské tkáně z potratů, 59 různých chemikálií, DNA z nemocných zvířat a další).
  • Přehled některých nejnebezpečnějších vakcínových složek, jako je rtuť, hliník nebo formaldehyd.
  • Pravda o střetech zájmů mezi odborníky a proč lékaři profitují díky předpisům o vakcinaci
  • Proč mívají děti po vakcinaci mnohem horší zdraví ve srovnání s nevakcinovanými jedinci (a proč vakcínový průmysl odmítá testování vakcín na dlouhodobé účinky v porovnání s nevakcinovanými jedinci).
  • Jak je možné se vyhýbat „povinnému“ očkování.
  • Důležité rady rodičům, jak ochránit zdraví svých dětí, když řeknou vakcinaci své NE.
  • Odkazy na zdroje, které dokládají nebezpečnost vakcín.
  • Seznam doporučených materiálů pro další vzdělávání.

Také portál NaturalNews zveřejňuje tento týden dvě interview s lékaři, kteří podepsali tento dokument: Dr. Sherri Tenpenny a Dr. Suzanne Humphries. Také připravujeme interview s Dr Andrewem Wakefieldem, který bude hovořit o příznacích autismu, proč jsou vakcíny potenciálně tak nebezpečné pro děti a co mohou rodiče dělat pro ochranu svých dětí před takovým nebezpečím.

Proč byste tuto zprávu měli číst i vy

Tato zpráva od IMCV má nesmírný význam pro rodiče na celém světě. Popisují se v ní málo známá fakta o vakcínách a o otázkách dětské imunity, které výrobci vakcín ani vládní představitelé pro ochranu zdraví nechtějí zveřejňovat. Ať už se rozhodnete pro vakcinaci sebe samých nebo vašich dětí, máte právo vyslechnout obě strany, než uděláte své konečné rozhodnutí. A tato zpráva vám popíše ty informace, které váš lékař zřejmě neví a vaše vláda absolutně nemá zájem na tom, abyste se je dozvídali.

Příčina spočívá v tom, že vlády se podepisují pod rizikovostí vakcín prostřednictvím vládních kompenzačních programů pro postižené vedlejšími účinky. Proto mají vlády zájem na tom, aby se u vakcín nikdy neprokázalo, že způsobují poškození zdraví.

Proč bývá vakcínový průmysl tak zuřivý při umlčování odpůrců

Jak vychází nakonec najevo pravda o spojitostech mezi vakcínami MMR a autismem, o úmrtích souvisejících s Gardasilem (používaným při očkování proti rakovině děložního čípku – pozn.překl.) a o hrozných ingrediencích, které se používají k výrobě vakcín, stále více rodičů začíná být lépe informovaných a volí si postup, jak se vyhýbat vakcinací svých dětí.

To ale způsobuje, že vakcínový průmysl začíná reagovat podrážděně. To je také důvodem, proč se např. časopis the British Medical Journal (BMJ) uchýlil k převzetí článků od blogera Briana Deera a začal tak šířit falešná obvinění některých špičkových světových specialistů medicíny, kteří právem pochybují o bezpečnosti vakcín (jako je např. Dr Andrew Wakefield).Důvěřivé podrobování se konvenční vakcínové mytologii je natolik významné pro zachování ziskovosti, že se výrobci vakcín neštítí prakticky před ničím, jen aby ochránili své zájmy a pokusili se umlčet každého, kdo by pochyboval o tom, co může být označeno za pouhý dogmatický blud o bezpečnosti nebo účinnosti vakcín.

Zastánci vakcinací odmítají debaty o reálných faktech kolem vakcín. Je tomu tak proto, že po odhalení pravých skutečností by mohlo vyjít najevo, že průmysl vakcín je založen takřka kompletně na falešné vědě a na peněžní motivaci. Mezi takové skutečnosti například patří:

  • Vakcíny téměř nikdy nebývají testovány prostřednictvím studií s náhodným výběrem, s dvojitým zaslepením a porovnávajících léčiva s placebem, které by bylo vhodně voleno (např. solné roztoky). Namísto toho vakcínový průmysl využívá místo placeba srovnávání s jinými vakcínami, aby mohl skrývat poškození, vakcínami vyvolávaná.
  • Virové složky vakcín bývají úplně děsivé – obsahují i skryté viry, které nebývají vyjmenovány na nálepkách nebo také DNA odebírané nemocným zvířatům, jako jsou krávy nebo opice.
  • Chemikálie, používané k výrobě vakcín, jsou známé jako neurotoxiny a obsahují rtuť, hliník nebo formaldehyd. Používání těchto toxinů není ve vakcínovém průmyslu zakázáno. A co je ještě horší, tyto chemikálie bývají injekčně aplikovány do lidských těl, ohrožují v něm trávicí systém a játra, které jinak mají za úkol neutralizovat toxické látky, které člověk pozřel. Pokud propagátoři vakcín tvrdí, že dnes najdeme více rtuti v rybách nežli ve vakcínách, je to od nich nepoctivé a zavádějící.
  • U hlavních sdělovacích médií můžeme hovořit o rozsáhlém konfliktu zájmů i v případě příspěvků o vakcínách, protože média jsou závislá na příjmech z reklamy farmaceutických firem. To bývá také důvodem, proč se známí moderátoři, jako jsou v USA např. Anderson Cooper a George Stephanopoulos, nechávají zdiskreditovat k tomu, aby hráli role honících psů, poštvaných na odpůrce vakcinací (např. Dr Andrew Wakefield). Už jste si všimli, že nikdy nepřiznají své finanční vazby na velké farmaceutické společnosti?
  • Dokonce i vlády mívají ohromnou motivaci, aby nikdy nevyšla najevo škodlivost vakcín MMR (a dalších), protože na sebe převzaly zodpovědnost za rizika z vakcinací. Dělají to formou zakládání fondů, ze kterých bývají hrazeny škody obětem vakcinací. Pokud by skutečná rizika vakcín byla široce známa a uznávána, konečné nároky rodičů poškozených dětí byv součtu vycházely na bilióny dolarů.
  • Pokud jde o oběti vakcinací, pak vláda Spojených států běžně připouští, že vakcíny způsobují autismus i další škodlivé následky u dětí, neboť prostřednictvím státního fondu (the Vaccine Injury Compensation Trust Fund) bývají propláceny desítky miliónů dolarů rodičům, jejichž děti byly prokazatelně postiženy škodlivými následky vakcinací.

... a tento příběh sahá ještě mnohem hlouběji. Čím více si prohlížíte fakta, tím více poznáváte, že průmysl vakcín bývá namočen v konfliktech zájmů, šarlatánské vědě, honbě za ziskem, podplácí vlivné osobnosti a naprosto ignoruje bezpečnost dětí. Vakcínový průmysl je nepochybně jedním z nejnebezpečnějších příkladů moderního organizovaného zločinu. Jeho působení je šmelinářské a monopolistické a svůj vliv prosazuje prostřednictvím neustálých kampaní se zastrašováním, cenzorováním, finančním ovlivňováním i šarlatánskou vědou.

Tento příběh je ale teprve na počátku svého rozkrývání. Proto sledujte portál NaturalNews, kde bude pokračovat zpravodajství o této rozvíjející se záležitosti.

Proč si vakcínový průmysl nepřeje, abyste četli tuto zprávu

Budete asi naprosto šokovaní tím, co se dozvíte o rizicích a nebezpečích vakcín (včetně MMR), jak je odhaleno ve zmíněné zprávě.

Tyto informace se k vám ale nemají dostat. Průmysl vakcín nestojí ani o to, aby je četli lékaři, protože čím více lékařů začne tuto záležitost zkoumat, tím víc se jich bude přesvědčovat, jak jim lhali o bezpečnosti a účinnosti vakcín.

Mnoho lékařů, kteří dosud byli přesvědčenými propagátory vakcín, se nyní stává upřímnými a varují před nebezpečími vakcín. Začínají klást kritické otázky k nedostatku legitimního vědeckého testování vakcín, a zjišťují, že průmysl vakcín je angažován v rozsáhlých tricích a zamlžování, jen aby prodával nebezpečnou medicínu, představující závažná celoživotní rizika jak u dětí, tak i u dospělých.

Lékaři, kteří se staví proti vakcínovému průmyslu, bývají samozřejmě vystavování těm nejzákeřnějším a politizovaným útokům od propagátorů vakcín. Je také stále větší počet rodičů (a hlavně maminek), kteří už dnes bývají schopni prohlédnout lži vakcínového průmyslu.

Rodiče dětí zapojených do průzkumu Dr Wakefielda se také stali přívrženci jeho etických zásad a výzkumu.

Zde jsou slova  Julie Ahier o jejím postoji k útokům na Dr Wakefielda ze strany BMJ:

„Jsem naprosto přesvědčena, že vakcína MMR vyvolala potíže u mého syna, které začaly bolestí už první večer po aplikaci, pak začal zaostávat a téměř vůbec už nepřibíral na váze.

Domnívám se, že Dr. Wakefield se pouze pokoušel pomáhat takovýmto dětem a neudělal nic, co jsme si my jako rodiče nepřáli. Jeho obvinění byla nespravedlivá, protože nevzešla od nikoho, kdo by prováděl medicínské vyšetřování u postižených dětí nebo jejich rodičů.

Dr Wakefield nikoho neverboval do skupiny sledovaných pacientů. V našem případě nám původně doporučili profesora Walker-Smitha a já jsem sehnala doporučení na Dr. Wakefield s pomocí našeho místního pediatra.

Dr. Wakefield byl ten nejlaskavější a nejsoucitnější lékař, který kdy projevil zájem o případ našeho dítěte. Neprováděl přitom žádné procedury, se kterými bychom mu nedali souhlas a také jiní lékaři s nimi souhlasili. Žádné z vyšetření, prováděných u našeho dítěte nebylo v protikladu s našimi přáními. Neobjevil se nikdy žádný projev bezcitného jednání. Nikdy jsem se nebavila s panem Brianem Deerem ani jsem to neměla v úmyslu.“

Kde je možné se dozvědět víc - důležité weby

Chtěl bych vás vyzvat, abyste se přidali k příznivcům Dr. Garyho Nulla, který se věnuje tomu nejlepšímu investigativnímu žurnalismu na toto téma po celém světě. Jeho čtyřhodinový „rozklad“ BMJ, Briana Deera s jeho falešnými výpady proti Dr. Wakefieldovi se stal jedním z nejdůležitějších investigativních příspěvků, které byly na toto téma vytvořeny. Díky jemu příspěvek B.Deera v BMJ konečně začal připomínat noční blábol opilého bloggera.

S jeho souhlasem jsme na náš portál NaturalNews umístili audio nahrávku ke stažení.

Dr. Garyho Nulla naleznete i zde.

Další doporučené adresy:

  1. International Medical Council on Vaccination
  2. ThinkTwice Global Vaccine Institute
  3. Vaccination Liberation
  4. U.S. doctors who don't vaccinate
  5. Holistic Moms
  6. Moms Like Me
  7. Dr. Sherri Tenpenny
  8. Facebook

[2] Česká verze dokumentu „Vaccines: Get the Full Story“ ke stažení ZDE.

Související články a videa:

Vakcína proti HPV - vážné problémy po vakcinaci: ztráty vědomí, krevní sraženiny, úmrtí a další
Vakcína působí jako jed na celou generaci a počet onemocnění autismem u dětí narůstá
VIDEO: Očkování a rizika

 

20.08.2012
autor: Mike AdamsVíce informací na: http://www.celostnimedicina.cz/lekari-odmitaji-nepravdivou-propagandu-kolem-vakcin.htm#ixzz3084R5pfi


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail: