Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Zriadenie Priamej demokracie


Prevzatie štátnej moci občanmi a zriadenie PD (priamej demokracie).

Mám veľa známych čo sa snažia určitým spôsobom zmeniť terajší systém k lepšiemu, ale žiaľ všetky ich pokusy boli neúspešné. Je to zapríčinené hlavne tým že nie sú dostatočne organizovaný, nemajú určený presný cieľ a v prípade že by sa im aj podarilo zhodiť celú terajšiu vládu, tak nemajú vypracovaný presný cieľ a postup ako vytvoriť nový, lepší systém, ktorý v ktorom by neexistovala korupcia. Preto som vypracoval nasledujúci postup a ciele ktoré treba splniť aby došlo k pozitívnej zmene.

Iná a jednoduchšia cesta neexistuje, len si to treba poriadne prečítať a po prečítaní premyslieť a uvedomiť. Ak niekomu dáte do ruky leták so sloganom, chceš nižšie dane, tak sa pridaj k priamej demokracii a bude tam link na internete, kde bude všetko vysvetlené, tak len hlupák by sa nepridal. Preto čítajte až do konca, kde je presný návod, ako na to.

 

Priama demokracia je zakotvená aj v článku 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Znenie: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

 

Politický a mocenský systém je tak organizovaný tak, aby občania v dnešnej dobe úplne stratili možnosť ovplyvniť schvaľované zákony, ktoré ich stále viac utláčajú.
Preto, ak si chcú občania túto moc zobrať späť, musia byť rovnako dobre organizovaní a musia mať veľmi presný strategický plán. Prevzatie moci môže prebehnúť nenásilne. Najdôležitejšie však je to, aby prevzatie moci a nový systém tvorby zákonov bol presne určený ešte predtým ako sa začne presadzovať a aby bolo každému jasné, čo sa bude diať a za čo bojuje.  Systém je potom možné presadiť ak aspoň 51% obyvateľstva bude o tomto novom systéme presvedčených.
 

Popis Nového Systému riadenia štátu

 1. Nový Systém (ďalej len NS) nepotrebuje politikov a dokonca ani prezidenta
 2. NS budú riadiť všetci občania prostredníctvom Priamej demokracie
 3. V NS budú všetky zákony navrhovať občania prostredníctvom internetu
 4. Všetky zákony budú schvaľovať občania prostredníctvom internetu
 5. Ten kto má v moci tvorbu zákonov tak riadi celý štát, všetky inštitúcie a všetkých štátnych úradníkov, rozdeľuje fondy a určuje na čo sa budú používať spoločné peniaze

Prostredníctvom tvorby zákonov, budú vládnuť občania a zmenou zákonov nastavia systém, tak aby ich neokrádal ale naopak podporoval.

Čo zabezpečí NS?

 1. Odstráni korupciu
 2. Odstráni politikov
 3. Zefektívni štát
 4. Odstráni zbytočné úrady a zbytočnú birokraciu
 5. Zníži dane na minimum
 6. Zlacnie ropa a energie
 7. Odstráni zisk poisťovniam, lebo zriadi štátnu zdravotnú poisťovňu, ktorá nebude vytvárať žiaden zisk a tým zníži ceny liekov, zníži povinné odvody na zdravotné poistenie a zvýši počet peňazí prúdiacich do zdravotníckych zariadení a tým zlepší zdravotnú starostlivosť
 8. Zníži povinné odvody do sociálnej poisťovne a zvýši dôchodky
 9. Znevýhodní zahraničných investorov a podporí domáci trh a domácu výrobu.
 10. Zvýši dane milionárom a zníži alebo úplne odstráni dane robotníkom.
 11. Zabráni odlivu peňazí do zahraničia, cez zahraničné firmy, ktoré na slovensku vytvárajú obrovské zisky ale napriek tomu neplatia svojim zamestnancom adekvátne mzdy.
 12. Zvýši minimálnu mzdu na európsky priemer
 13. Zabezpečí novú menovú politiku a bezúročné štátne pôžičky pre firmy a občanov
 14. Zakáže požičiavanie peňazí za úrok a exekúcie majetku, kde za nízke dlžné sumy prichádzajú ľudia o majetok vo vysokej hodnote.
 15. Zabezpečí zmenu nevýhodných zákonov pre občanov v každej oblasti
 16. Zamedzí zlému rozhodovaniu sudcov a nastolí spravodlivosť
 17. Odstráni šikanu polície

 

Tu sú hlavné body, ktoré treba urobiť, aby nastala zmena.

Ako zriadiť nový systém PD (priamej demokracie)?

 

 1. Vypracovať kompletný nový systém riadenia štátu pomocou online priamej demokracie.
  Ten systém tom už vypracoval a nájdete ho > tu <.
 2. Založiť občianske združenie aby ste si mohli založiť účet. > Návod <
 3. Zriadiť bankový účet, kde je možné posielať peniaze. Viesť ho transparentne, teda všetky došlé aj odoslané platby zverejňovať.
 4. Informovať všetkých občanov prostredníctvom najlacnejších prostriedkov (internet, letáky do schránky, letáky do ruky) pomocou šikovných marketingových nástrojov.
 5. Získať najmenej 51% všetkých občanov s právom hlasovania sympatizujúcich s touto myšlienkou
 6. Zriadiť server, kde budú nakopírované všetky zákony SR a ich prehľadné rozdelenie podľa sekcií
 7. Vytvoriť na servery online úplný volebný systém na navrhovanie zákonov občanmi s možnosťou registrácie voliča. Systém musí obsahovať možnosť pre návrh zákona a jednoduchý systém následného schvaľovania občanmi.
 8. Občania musia vytvoriť celoštátnu petíciu za referendum v ktorom sa bude navrhovať prechod na nový zákonodárny systém, ktorý už bude funkčný na servery. 
 9. V referende občania odhladujú že chcú zrušiť vládu aj národnú radu a podľa ústavy preberajú moc nad štátom všetci občania SR, ktorý túto moc budú vykonávať prostredníctvom navrhovana a schvaľovania zákonov online cez volebný server. 
 10. Kto mebude mať prístup na internet, tak mu bude umožnené navrhovať a schvalovať zákony cez verejne prístupné počítače vo vyhradenom priestore na mestkom úrade. 
 11. Všetky hlasovania budú transparentné a to tak, že všetky hlsovania budú zverejnené a psrístupnené aj pomocou tabuľky excel, takže si každý môže hlasy spočítať vo svojom počítači a skontrolovať si či hlasoval a ako hlasoval, alebo si prekontrolovať, či náhodou nebou zaradený do hlasovania aj keď v skutočnosti nehlasoval. Tak sa zabráni podvodu, ktorý by mohol iniciovať správca servera. 
 12. Vytvoriť prvé zákony prostredníctvom online internetového hlasovania (aby občania videli že to funguje)
 13. Na základe nových odhlasovaných zákonov vytvoriť Štátny Úrad (ďalej len ŠÚ), ktorý prevezme moc nad štátom (alebo zohnať podpisy a urobiť to pomocou referenda, taktiež sa to dá urobiť prostredníctvom politickej strany).
 14. Tento ŠÚ bude výhradne riadení občanmi prostredníctvom nových zákonov a ktokoľvek pracujúci na úrade musí bezpodmienečne presadzovať vôľu občanov a bude kedykoľvek odvolateľný.
 15. V spolupráci s políciou alebo armádou novovytvorený ŠÚ prevezme moc nad vládou. Zruší vládu a prezidentský úrad.
 16. Moc budú občania uplatňovať prostredníctvom priamej demokracie a nebude skutočný vládca, premiér ani prezident a preto nebude možné zničiť slovenský štát prostredníctvom napadnutia zodpovednej osoby.
 17. Takto vedenú priamu demokraciu nemôže spochybniť žiadny iný štát už z princípu fungovania ako zástupcu skutočnej demokracie a celá EÚ ani spojené štáty nemôžu už z princípu nič namietať.

 

V mnou navrhnutom systéme stačí ak dáte na priamu demokraciu  najmenej 1 euro  a získate tým právo navrhovať a schvaľovať zákony podľa presného a účinného systému. A to bez nutnosti niekam chodiť. Stačí doma sedieť za internetom. Pre tých čo nemajú internet sa môžu navrhované zákony uverejňovať v novinách. A odhlasujú cez verejný terminál na obecnom úrade. Terminálom sa vlastne stáva akýkoľvek počítač pripojený na internet.

 

Priamu demokraciu ukotvenú zákonom je takiež možné dosiahnuť úplne nenásilne prostredníctvom referenda.

 

Poznámky:

Pre odskúšanie funkčnosti nového systému ešte pred jeho zavedením do všeobecnej platnosti je potrebné odskúšať všetky základné funkcie, ktoré bude vykonávať.

Základom týchto funkcií je spravodlivé a rozumné nakladanie s financiami.
Preto je nutné na ŠÚ zriadiť transparentné finančné účty pre výber poistného, daní a odvodov. Tieto účty musia byť neustále zverejnené aj so všetkými finančnými tokmi. O použití príspevkov budú teda rozhodovať občania. V momente, kedy budú tieto účty funkčné a ľudia tam platiaci budú vidieť účelové použitie týchto prostriedkov, tak nebude nič brániť tomu aby sa tento systém uplatnil pre celé Slovensko.

 

Prevziať štátnu moc je možné aj prostredníctvom politickej strany, ale tam je nutné aby základné princípi priamej demokracie fungovali už priamo v strane a žiaľ, taká politická strana na slovensku ešte nebola vytvorená.

 

Keďže mám záujem aby sa PD vytvorila, tak vás prosím, aby ste v diskusii vyjadrili verejne svoje názory, nápady, či vylepšenia k tomuto článku.

 

POZOR!

 

Ak máte nejaké pripomienky prečítajte si najskôr argumenty pro a proti.

 

Ak chcete vedieť ako presne by navrhovanie zákonov v priamej demokracií prebiehalo, čítajte tu
 


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail:


Laco 29.4.2016 04:50:09

@Marek

Tento navrhnutý systém je práve preto nenapadnuteľný, lebo to musi robiť čo najviac občanov. A koho potom budú naháňať. Proste to treba začať organizovať cez petíciu a keď bude petícia, samotný štát bude musieť vyhlásiť referendum a ponúknuť platné hlasovanie.
Marek eratosk(zavináč)yahoo.com 30.10.2015 23:00:53

Ak sa niekto o priamu demokraciu pokúsi, musí biť pripravený minimálne na to že bude v západných krajinách, teda v EU a USA prezentovaný ako diktátor alebo bude zlikvidovaní skôr ako sa mu to podarí dosiahnuť. Západ sa nevzdá len tak ľahko lacnej pracovnej sily a taktiež západ nemá záujem na tom aby na slovensku, čo by člena koridora nástupného frontu na Ruskú Federáciu aby tu rozhodovali ľudia vo svoj prospech.

Utópia je ak si niekto myslí že to dosiahne priamo. Ak to niekto chce dosiahnuť tak iba vtedy ak bude prefíkaný viac ako sú svetové elity z USA, ktoré majú pod palcom celú federálnu vládu.

Ak sa má vôbec rozbehnúť nejaká priama demokracia alebo iná forma vlády občanov, muselo by to byť také razantné a nečakané ako keď Vladimír poslal na Krym vojakov.

Proste blesk z jasného neba ... :)

Už tím že sa tu o tom píše sa stráca podstatná šanca na úspech. Určité skupiny už túto stránku určite dobre preštudovali a dozerajú na každého kto tu píše pozitívne väzby k tejto problematike ...

Ale bo si myslíte že malí veľký brat zaspal ?
Laco 30.6.2014 16:53:10

@cocker.ba

Lenže katastrova to nieje preto, lebo ich je 150. Je jedno koĺko ich tam bude. Dôležité je prečo robia také zákony ako robia. A robia ich také preto, aby sa obohatili a ľudí ožobračili. A je ľahšie ovplyvniť 150 ludi ako 5 milonov.
cocker.ba cocker.ba(zavináč)gmail.com 28.6.2014 10:33:13

utopia...ked sa stretne 15 mil nazorov pri tvorbe zakonov,bude to apokalypsa,ked sa ich teraz stretava 150, je to katastrofa...
Robert Lieskovsky lieskovsky.robert(zavináč)gmail.com 6.4.2014 22:44:21

Skvelé a vydrzat
Robert Lieskovsky lieskovsky.rpbert(zavináč)gmail.com 6.4.2014 20:52:02

Do toho...
Robert Lieskovsky lieskovsky.robert(zavináč)gmail.com 6.4.2014 20:47:56

Skvelé a vydrzat
Peter Sihelský belasomodrarevolucia(zavináč)azet.sk 6.4.2014 19:03:43

Je to dobré.